Shelf-life di fette di Xiphias addizionate di Rosmarinus officinalis.