Studi di facciate e absidi di chiese: Ms.XII.D.74, c. 16r, c16v, c.17r, c.17v