Att läsa mörker - en sinnesupplevelse. Reading darkness - a sensort experience.