nota al volume di C. Roda Alancantud, Historia e ingegneria en el siglo XIX. Vanguardia de la industria naval en el Mediterraneo Occidental