Risposta sismica di telai in c.a. irregolari in elevazione